Afdelingscoördinator
Afdelingscoördinator
Afdelingscoördinator
Afdelingscoördinator

Afdelingscoördinator

 

Onze organisatie kent een viertal afdelingsteams:

 

* 1 en 2 vmbo (klassen 1B, 1KT, 2B en 2KT)
* 1 en 2 havo/vwo (klassen 1HV, 1VE, 2HV/V en 2VE
* 3,4 en 5 havo bovenbouw
* 3,4,5 en 6 vwo bovenbouw

 

Een afdeling wordt geleid door een adjunct-directeur, de afdelingscoördinator coördineert de dagelijkse gang van zaken, terwijl mentoren en docenten een aanmerkelijk deel van hun lessen in de afdeling geven.

 

De afdelingscoördinator heeft in uitvoerende zin de dagelijkse leiding over de hem toegewezen klassenlaag. Daaronder valt een veelheid aan werkzaamheden zoals het maken van de klassenindeling, de controle over en het beheer van de leerlinggegevens (studieresultaten, absentie, spijbelen, ziekte), het coördineren van de werkzaamheden van de mentoren, het opvangen van de uit de les verwijderde leerling, het toezicht op de naleving van de afdelingsafspraken, het verlenen van verlof e.d.

 

1,2 vmbo

Mevr. E.J. Pronk

kamer A005  
1,2 havo/vwo Mevr. A.B. Franken-Karst kamer A005  
3,4,5 havo Dhr. M.A. Meulenbeld kamer A105  
3,4,5,6 vwo Dhr. J.B.A. Damveld kamer A105  

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.