Maatwerkklas
Maatwerkklas
Maatwerkklas
Maatwerkklas

Maatwerkklas

Sinds 1995 werken het Twents Carmel College en Attendiz Penta Oldenzaal samen om onderwijs te realiseren voor VSO en VO-leerlingen. Afgelopen jaar is door de rector van het TCC een opdracht verstrekt om te onderzoeken of deze samenwerking nog verder geïntensiveerd kan worden. Deze opdracht vloeit enerzijds voort uit de landelijke ontwikkelingen in het kader van Passend Onderwijs en past anderzijds bij de in de gang gezette herziening ondersteuningsstructuur Twents Carmel College.
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat een deel van de leerlingen binnen een maatwerkklas op het Twents Carmel College onderwijs kan gaan volgen. De medezeggenschapsorganen van Attendiz en het TCC hebben in mei 2017 ingestemd met de invlechting van Penta Oldenzaal in het TCC. Ook de besturen van beide organisaties hebben hiermee ingestemd.

Dat betekent dat we m.i.v. het schooljaar 2017-2018 gaan werken met een maatwerkklas op de locatie Potskampstraat. Het Penta College Oldenzaal sloot in augustus 2017 haar deuren. De leerlingen die niet geplaatst kunnen worden op TCC zullen doorverwezen worden naar een VSO school van Attendiz in de regio.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.