Passend onderwijs
Passend onderwijs
Passend onderwijs
Passend onderwijs

Passend onderwijs op het Twents Carmel College

Zoals bekend is met ingang van het schooljaar 2014-2015 de wet Passend Onderwijs in werking getreden. Scholen worden door deze wet verplicht, alle leerlingen die bij hen worden aangemeld een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te bieden. Hetzij op hun eigen school, hetzij op een andere school. 

 

Als voor uw kind een specifiek aanbod gewenst is is het aan te bevelen in de regio te kijken welke school het beste kan voorzien in zijn/haar ondersteuningsbehoeften .

 

Om ouders  zicht te geven op de ondersteuningsmogelijkheden die de diverse scholen bieden, heeft het samenwerkingsverband 23-02 VO (het samenwerkingsverband VO Enschede, Hengelo en Oldenzaal) een website geopend (http://vo2302.schoolprofielen.nl) waarop iedere school hun ondersteuningsaanbod presenteert.

 

U kunt via de website ook het ondersteuningsaanbod van locatie Lyceumstraat inzien.

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.