Nieuws
Nieuws
Nieuws

Excursie "Ruimte voor de rivier" klas 1VE

Op 23 mei is klas 1 VE op excursie " Ruimte voor de rivier" in het kader van de Geoweek geweest. Er werd een bezoek gebracht aan het ingenieurs- en architectenbureau Witteveen en Boss te Deventer. Daar werd uitleg gegeven over de theorie van bodemkwaliteit en een klein grondonderzoek middels een quiz. Daarna togen we naar het oude en nieuwe gemaal van vallei Veluwe en het gebied met de aanleg van een hoogwatergeul om de rivier de IJssel bij Veessen en Wapenveld meer ruimte te geven. Er werd een presentatie gegeven met filmpjes over hoe een indrukwekkend plan van Rijkswaterstaat uit 1995 gestalte krijgt en in ca 2017 gereed zal zijn. De impact met de uitvoering van dit plan werd zichtbaar door een wandeling door het gebied. Bij extreem hoogwater zorgt deze geul voor een waterstandsdaling van 71 cm op de IJssel bij Veessen. Hiermee wordt de waterveiligheid voor dorpen en steden langs de IJssel vergroot. De klas weerstond de regenval en kou en hield de stemming er goed in. De uitspraak : " de IJssel naar een lager peil, het gebied naar een hoger plan" wordt tijdens de lessen onderzoekstijd verder onderzocht en uitgewerkt.

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.