Nieuws
Nieuws
Nieuws

Informatie ouderbijdrage schooljaar 2015-2016

Informatie betaling vrijwillige bijdragen in de schoolkosten  schooljaar 2015-2016

  

Geachte ouder/verzorger,

 

Elk jaar vragen wij van ouders/verzorgers een vrijwillige financiële bijdrage om bepaalde activiteiten en voorzieningen te kunnen betalen. Deze bijdrage is vrijwillig, u bent niet verplicht deze te betalen, maar het is voor ons wel heel belangrijk dat u toch een bijdrage levert.

 

Zonder uw bijdrage is het voor ons niet mogelijk deze activiteiten en voorzieningen aan uw kind te bieden. Onze school krijgt namelijk van het ministerie geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen die buiten het gewone lesprogramma vallen, maar die we wel voor de school, het onderwijs en de leerlingen belangrijk vinden.

 

Bij een vrijwillige bijdrage gaat het bijvoorbeeld om zaken als introductieactiviteiten, kluisjeshuur, excursies en werkweken. Verder brengen we via de vrijwillige ouderbijdrage zaken als klassikaal gebruik van atlassen en woordenboeken, gereedschap en dergelijke in rekening. Op onze website vindt u een totaaloverzicht van de activiteiten en voorzieningen waarvoor we jaarlijks een bijdrage vragen. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage spreken we jaarlijks af met de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad.

 

Het Twents Carmel College maakt vanaf het schooljaar 2014-2015 gebruik van WIS Collect. Als in september de schoolkosten voor u klaar staan, ontvangt u van ons een mail met daarin een link naar het webadres van WIS Collect. Wanneer u daar bent ingelogd, kunt u selecteren aan welke activiteit of dienst u wilt bijdragen. Vervolgens kunt u kiezen uit een tweetal betalingsmogelijkheden (via IDEAL of via incasso). U krijgt vervolgens automatisch een mail ter bevestiging van uw betaling (bij IDEAL) òf een mail met bevestiging van uw incasso-opdracht en u kunt kiezen voor betaling in één of vier termijnen.

 

Ouders die nadere uitleg over WIS Collect behoeven kunnen deze volgen in vorm van een instructievideo. U kunt hiervoor de volgende link gebruiken:  https://vimeo.com/133035617

 

We stellen uw medewerking bij deze nieuwe wijze van inning van de ouderbijdrage op prijs en danken u alvast voor uw aandacht. Mocht u nog vragen hebben over de vrijwillige ouderbijdrage of u hebt geen mail ontvangen, neemt u dan vooral contact op met onze school, mevr. L. Christenhusz, financieel medewerker, via 0541-512066 of financieleadministratie.lyceumstraat@twentscarmelcollege.nl

We zullen u dan zo goed als we kunnen verder informeren.

 

Met vriendelijke groet,

 

Mevr. Drs. J.J.S. Huijsmans

Directeur van  Twents Carmel College, locatie Lyceumstraat

 

Klik hier voor het overzicht ouderbijdrage

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.