Nieuws
Nieuws
Nieuws

Toekomst TCC

TCC in 2023 en verder 

Het Twents Carmel College denkt na over de toekomst. Voor 2025-2026 voorzien wij daling van leerlingenaantallen met 20%. Wij gaan na wat dit betekent voor ons onderwijs in de bovenbouw van HAVO en VWO. We vinden het belangrijk om tijdig in te spelen op de vraag hoe we onze goede kwaliteit van onderwijs kunnen blijven realiseren bij minder leerlingen. Daarnaast hebben we de ambitie om voor de bovenbouw HAVO/VWO een rijk en gevarieerd onderwijsaanbod te blijven aanbieden waarbij we samenwerken met de Universiteit Twente, met Saxion en met bedrijven in de regio. We denken hierbij ook na over de huisvesting van het HAVO/VWO onderwijs en de onderwijskundige inrichting van de locatie de Thij en de Lyceumstraat in het bijzonder. Ten aanzien van de brede instroom en het onderwijs in de onderbouw, blijft de samenwerking met Losser en Denekamp gericht op een goede onderwijskundige aansluiting binnen HAVO/VWO dezelfde.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.