Nieuws
Nieuws
Nieuws

Wijzigingen rekentoets voor schooljaar 2015-2016

Wijzigingen voor schooljaar 2015-2016:

  • Havo, vmbo: het resultaat op de rekentoets telt dit schooljaar nog niet mee voor het behalen van het diploma. Leerlingen moeten de rekentoets wel maken en het resultaat wordt vermeld op de cijferlijst. Voor vmbo-bb geldt dat het cijfer dit jaar nog wordt vermeld op een bijlage bij de cijferlijst.

 

  • Vwo: er vinden geen wijzigingen plaats ten opzichte van het op 25 juni 2015 vastgestelde beleid. Dat betekent dat het resultaat op de rekentoets dit schooljaar meetelt voor het behalen van het diploma. Er moet minimaal een 5 worden gehaald op de rekentoets om te kunnen slagen. Vanaf schooljaar 2016-2017 wordt de rekentoets onderdeel van de kernvakkenregel, wat inhoudt dat voor Nederlands, Engels, wiskunde en de rekentoets in totaal één eindcijfer 5 mag worden gehaald. De rest moet minimaal een 6 zijn. Mocht dit schooljaar blijken dat er meer dan 5 procent van de leerlingen extra zakt door het meetellen van de rekentoets, dan mag dit schooljaar een 4 worden gehaald. In dat geval worden leerlingen en scholen hierover in de loop van dit schooljaar geïnformeerd.
Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.