Nieuws
Nieuws
Nieuws

Zomerschool informatie en presentatie van 26 mei 2016

Klik hier voor de presentatie over de zomerschool

 

ZOMERSCHOOL voor de leerjaren 3 VMBO, 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO

Ook al zijn de cijfers op een overgangsrapport niet toereikend om de overgang naar het volgende leerjaar te maken dan is zittenblijven niet altijd de beste optie. Er zijn leerlingen die in een deel van het schooljaar niet naar vermogen hebben gepresteerd en als gevolg daarvan hebben zij in enkele vakken niet voldoende kennis (en dus te lage cijfers) om in het volgende leerjaar succesvol te zijn. Normaliter besluiten de vakdocenten tijdens de overgangsvergadering dat de leerling niet wordt bevorderd.

Een leerling kan alsnog worden bevorderd indien hij/zij succesvol deelneemt aan de Zomerschool. De Zomerschool dient dan met voldoende resultaten te worden afgerond. Tijdens de overgangsvergadering geven de vakdocenten een positief advies voor deelname aan de Zomerschool voor de betreffende leerling.

 

In de Zomerschool werken de leerlingen aan taken voor één of twee vakken en maken vervolgens voor elk vak een toets. De eigen vakdocent bepaalt welke leerstof behandeld wordt en hoe de vorderingen getoetst worden. Een vakdocent van buiten de TCC begeleidt de leerling in de Zomerschool. Aan het einde van de Zomerschool nemen de vakdocenten op basis van de behaalde resultaten een nieuw overgangsbesluit. Een voldoende cijfer voor deze toets(en) leidt naar bevordering naar het volgende leerjaar.

 

De Zomerschool kan aangeboden worden aan leerlingen uit de leerjaren 3 VMBO, 4 HAVO en 4, 5 VWO die niet bevorderd zijn naar het volgende leerjaar. Leerlingen die ‘de bui zien hangen’ of twijfels hebben over hun overgang kunnen contact opnemen met hun mentor om samen te onderzoeken of deelname aan de Zomerschool een optie is.

 

De Zomerschool vindt plaats van 11 juli t/m 21 juli op de locatie Potskampstraat. Op 26 mei aanstaande om 19.30 uur, vindt de informatieavond Zomerschool plaats op de locatie Potskampstraat. Geïnteresseerde ouders en leerlingen worden dan nader geïnformeerd over de Zomerschool.

 

Dhr. Täge, locatie Losser

Dhr. Middelburg, locatie Potskampstraat

Dhr. van Haren, locatie Lyceumstraat

Dhr. Vaneker, locatie de Thij

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.