Overgangsnormen
Overgangsnormen
Overgangsnormen
Overgangsnormen

Overgangsnormen

 

170918 Overgangsnormen 2017-2018.pdf
150928 Overstapregeling 4 VMBO-TGL naar 4 HAVO.pdf

110919 Regeling toetscijfers klas 1,2 en 3.pdf


Bij het al dan niet voldoen aan de normen wordt gewerkt met tekorten. Daarbij telt het cijfer 5 telt als één tekort, het cijfer 4 als twee tekorten en het cijfer 3 als drie tekorten. Bij het voortgangsrapport van de B-klassen wordt als laagste cijfer een 4,0 gegeven, bij het eindrapport is een 4 het laagste cijfer. In de

KT-, HV- en VE-klassen is bij het voortgangsrapport het laagste cijfer een 3,0, bij het eindrapport een 3.

Bepalend bij de overgang is/zijn:
*  het aantal tekorten
*  het gemiddelde van de behaalde cijfers

*  de resultaten voor een bepaalde groep vakken in bepaalde leerjaren
*  het oordeel van de rapportvergadering

Een leerling kan volgens de normen overgaan of volgens de normen doubleren. In de overgangsnormen voor elke klas is sprake van een bespreekmarge tussen automatisch overgaan en automatisch doubleren. De rapportvergadering beslist over de overgang van een leerling in de bespreekmarge.

Als naar de mening van de rapportvergadering de toepassing van de normen en de uitgesproken adviezen of verwachtingen tot een onrechtvaardige beoordeling van de leerling leidt, kan de rapportvergadering daarvan afwijken. Die billijkheidsclausule wordt slechts toegepast in bijzondere gevallen, zoals overmacht of ziekte.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.