Muziek
Muziek
Muziek
Muziek

Muziek

MUZIEK

Het vak muziek wordt op de Lyceumstraat aangeboden vanuit de visie de muzikale leerstof van binnenuit te benaderen. Het vertrekpunt ligt in de muziek. Leerlingen worden meegenomen in het muzikale wordingsproces. Ze leren als het ware meedenken met een componist.

 

De leerling gaat zelf muziek maken op de instrumenten die op school aanwezig zijn. Dat zijn bijvoorbeeld xylofoon, keyboard, gitaar, basgitaar, piano, drumstel, djembé enzovoorts. Ook wordt er natuurlijk regelmatig gezongen. Het uitgangspunt is altijd dat de leerlingen zelf actief musiceren.

 

 

De muziekklas

Hier kunnen leerlingen uit klas 1 en 2 die muziek leuk vinden 1 uur extra muziekles volgen in de week. We doen andere dingen dan tijdens de muziekles en werken met korte modules. Praktisch bezig zijn is het belangrijkst, al doende leren de leerlingen veel over muziek.

 

 

 

 

Klas 1 en 2

In klas 1 en 2 werken we in B , KT met een eigen ontwikkelde methode.

En in de Havo- en Vwo- stroom met de methode BeatsNbits.

Het belangrijkste is dat er veel muziek gemaakt wordt, samen maar ook individueel , met verschillende opdrachten waar geleerd wordt hoe muziek werkt en in elkaar steekt.

Voor de methode kun je hieronder een kijkje nemen.

https://www.beatsnbits.nl/

 

 

Klas 3

De derde klassen werken we vooral met een eigen methode en BeatsNbits waarbij de leerlingen veel muziek maken in verschillende stijlen en nog meer leren spelen op het instrumentarium. Ook in dit jaar is spelen zingen, spelen, componeren, en luisteren belangrijk. De theorie en de begrippen en vaardigheden die de leerling hier aangeboden krijgt staan allemaal in het teken van het zelf actief musiceren.

Het musiceren vindt grotendeels plaats in groepen, waardoor ook vakoverstijgende vaardigheden zoals samenwerken, communiceren, ondernemen, kritisch nadenken, probleemoplossend denken en handelen, aandacht voor media, creativiteit om de hoek komen kijken. De nieuwsgierige, onderzoekende houding van de leerling wordt zeer zeker versterkt.

 

 

 

 

 

PROMOCONCERT voor klas 3 door Bovenbouwleerlingen Muziek

 

 

 

Bovenbouw

In de bovenbouw kan het vak Muziek gekozen worden als profielvak, keuzevak of als extra vak. Bij elk profiel kan je dus kiezen voor muziek !

Het vak is voor iedereen toegankelijk omdat leerlingen op motivatie en interesse hier bezig zijn met muziek. Het belangrijkste is dat alle leerlingen, ongeacht welk niveau van muziek maken ze hebben, het vak kunnen volgen. Een leerling hoeft zelfs geen instrument te bespelen als deze maar gemotiveerd, geïnteresseerd is en het leuk vindt om het vak te volgen. Als leerlingen wel een instrument bespelen is dat natuurlijk mooi meegenomen.

 

Vanaf klas 4 werken we in zogeheten Atelieruren. Dit wil zeggen dat leerlingen van verschillende bovenbouwlagen, die het vak Muziek gekozen hebben, op hetzelfde moment deze lessen hebben. Dit heeft als groot voordeel dat leerlingen uit verschillende jaarlagen tijdens deze lessen met elkaar kunnen samenwerken en musiceren.

 

Het praktijkvak muziek wordt afgesloten met een openbare presentatie, het Examenconcert. De leerlingen verzorgen een concert in de Kapel op school. Ze laten hier hun muzikale ontwikkeling horen in individuele stukken en in groepsstukken.

 

Naast het praktijkvak hebben de leerlingen die een kunstvak (muziek of beeldend) kiezen, het vak Kunst Algemeen. Dat is het theoretische onderdeel dat afgesloten wordt met het Centraal Schriftelijk Eindexamen.

 

Kunst Algemeen (KUA) heet ook wel de Theorie van de Kunsten. In dit vak gaat het over de uitingsvormen van beeldende kunst, muziek, dans, theater en film, in verschillende periodes in de westerse cultuur. Bijvoorbeeld de periode van de Massacultuur in de tweede helft van de 20e eeuw, waarbij we aandacht besteden aan de ontwikkeling van de jeugdcultuur vanaf de jaren ’50. Dat is dus de geschiedenis van de popmuziek, de popdans en de popart in de beeldende kunst. Maar ook de ontwikkeling van de muziek, de dans, de beeldende kunst en het theater in de 19e eeuw, of de tijd van Lodewijk XIV in Frankrijk kan een onderwerp zijn.

 

Het eindcijfer voor het kunstvak bestaat uit het gemiddelde van de cijfers voor het praktijkvak (de Schoolexamens) en het cijfer voor het CE. Beide onderdelen tellen gelijk mee, ze vormen elk 50% van het uiteindelijke eindcijfer.

 

 

 

 

MUZIEKACTIVITEITEN

Aan de Lyceumstraat zijn veel activiteiten waar muziek een belangrijke rol speelt. De ene keer georganiseerd voor bepaalde leerlingen, de andere keer voor iedereen.

Denk aan Steps on Stage, B’eat your lunch, KapelJAM, Musical, TCC BIGBAND, Carmels Next Talent, Carmel in Concert, Sing-a-Song, Rondje Muziek, excursies naar Opera of Mattheuspassie……………………Nieuwsgierig ??? Kijk dan vooral op onze site:

 

https://lyceumstraat.twentscarmelcollege.nl/activiteiten

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.