NLT
NLT
NLT
NLT

Natuur, leven en technologie

 

Natuur, leven en technologie is een vak in de bovenbouw waarin bètavakken worden verenigd. Het is een multidisciplinair vak van:

 • natuurkunde
 • scheikunde
 • wiskunde
 • biologie
 • aardrijkskunde

 

Het vak heeft geen boek in de traditionele zin van het woord. Bij NLT wordt gewerkt met modules. Deze modules hebben elk een eigen onderwerp, waarin de monovakken worden gecombineerd. Het mooiste voorbeeld is de module Forensisch onderzoek, waarbij de meeste monovakken samenwerken:

 • natuurkunde: het afgelegde traject van een kogel
 • biologie: vingerafdrukken, DNA-materiaal
 • scheikunde: stoffenonderzoek
 • aardrijkskunde: onderzoek naar grondsporen
 • wiskunde: kansberekening van een DNA-profiel

  

Aangezien de modules wisselende onderwerpen heeft, zijn er ook telkens andere docenten. Per module wordt gekeken welke docent/welke vaksectie het beste bij de module past.

 

Natuur, leven en technologie is een vak met een schoolexamen. Dit betekent dat je geen centraal eindexamen doet voor dit vak. De cijfers die je op school haalt, vormen samen het cijfer op je diploma. Hoe deze cijfers meetellen, vind je in het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting). PTA's staan op de site: Lyceumstraat->Onderwijs->Tweede fase->PTA's.

 

Programma HAVO

Het programma bestaat uit 9 modules:

 • Vier modules in 4 HAVO tijdens reguliere lessen NLT (elk blok één module)
 • Twee modules tijdens profielmiddagen (deze modules volgen alle leerlingen met een N-profiel)
 • Drie modules in 5 HAVO

 

De modules zijn onderverdeeld in enkele domeinen. Deze zijn:

 • Domein A: Vaardigheden
 • Domein B: Exacte wetenschappen en technologie
 • Domein C: Aarde en natuur
 • Domein D: Gezondheid, bescherming en veiligheid
 • Domein E: Materialen, processen en producten

 

Voorbeelden van modules die in het programma van HAVO zitten, zijn (onder voorbehoud):

 • Forensisch onderzoek
 • Plaatsbepaling en navigatie
 • Feest zonder katers
 • Wat zeg je?
 • Leef met je hart

 

Dit is nadrukkelijk onder voorbehoud, want de school kan natuurlijk andere modules inzetten.

 

Programma VWO

Het programma bestaat uit 13 modules:

 • Vier modules in 4 VWO tijdens reguliere lessen NLT (elk blok één module)
 • Drie modules tijdens profielmiddagen (4V en 5V, deze modules volgen alle leerlingen met een N-profiel)
 • Vier modules in 5 VWO
 • Twee modules in 6VWO

 

De modules zijn onderverdeeld in enkele domeinen. Deze zijn:

 • Domein A: Vaardigheden
 • Domein B: Exacte wetenschappen en technologie
 • Domein C: Aarde, natuur en heelal
 • Domein D: Gezondheid en veiligheid
 • Domein E: Technologische ontwikkeling
 • Domein F: Fundamenten van natuurwetenschap en technologie

 

Voorbeelden van modules die in het programma van VWO zitten, zijn (onder voorbehoud):

 • Forensisch onderzoek
 • De waterstofauto binnenstebuiten
 • Hart en vaten
 • Moleculen in leven
 • Meten aan melkwegstelsels

 

Dit is nadrukkelijk onder voorbehoud, want de school kan natuurlijk andere modules inzetten.

 

Hier enkele nuttige LINKS voor NLT en bètavakken in het algemeen. De eerste link is de website van het Landelijk Ontwikkelpunt NLT. Hier kunnen ook gecertificeerde modules worden gedownload (het kan zijn dat in de les met een aangepaste versie wordt gewerkt).

 

Docenten:

Mevr. H.C.P. van Dijck

Dhr. ir. A. Dijkman

Dhr.ir. F. van Houwelingen

Dhr. J.J.M. Janssen

Mevr. T.M.A. Röben-Rosien MSc

Dhr. ing. J.P. Steenbergen

 

TOA (Technisch Onderwijs Assistent):

Mevr. ing. E.M.Meijer-Franken

Dhr. ing. R.B. ter Voert

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.