Studiefinanciering
Studiefinanciering
Studiefinanciering
Studiefinanciering

Studiefinanciering

De wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten kent voor het voortgezet onderwijs twee leeftijdsgebonden regelingen:

 

TEGEMOETKOMING OUDERS
Voorheen kon de wettelijk vertegenwoordiger (ouder, voogd) van de leerling die jonger is dan achttien jaar op grond van het inkomen recht hebben op een tegemoetkoming in de schoolkosten. Met ingang van het schooljaar 2010-2011 heeft de overheid die tegemoetkoming voor het regulier voortgezet onderwijs afgeschaft.
Voor de wettelijk vertegenwoordiger (ouder, voogd) die voor een kind jonger dan achttien jaar een kindgebonden budget heeft, is deze tegemoetkoming voor het grootste gedeelte opgenomen in dat budget. Kijk voor meer informatie op de website van DUO

TEGEMOETKOMING SCHOLIEREN

De leerling die de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt, kan een tegemoetkoming in de schoolkosten vragen op basis van de regeling tegemoetkoming scholieren. Ook voor deze tegemoetkoming verwijzen wij naar de website van  DUO

Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de decanen in kantoor A014. De aanvraag moet na invulling worden gestuurd aan de DUO klantenservice, Postbus 30151, 9700 LB Groningen. De DUO klantenservice is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur via het telefoonnummer 050-5997755.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.