Vrijwillige ouderbijdrage
Vrijwillige ouderbijdrage
Vrijwillige ouderbijdrage
Vrijwillige ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

Elk jaar vragen wij van ouders/verzorgers een vrijwillige financiële bijdrage om bepaalde activiteiten en voorzieningen te kunnen betalen. Deze bijdrage is vrijwillig, u bent niet verplicht deze te betalen, maar het is voor ons wel heel belangrijk dat u toch een bijdrage levert.
Zonder uw bijdrage is het voor ons niet mogelijk deze activiteiten en voorzieningen aan uw kind te bieden. Onze school krijgt namelijk van het ministerie geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen die buiten het gewone lesprogramma vallen, maar die we wel voor de school, het onderwijs en de leerlingen belangrijk vinden.

 

180201 Informatiebrief vrijwillege ouderbijdrage 2017-2018.pdf

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.