Ziekte
Ziekte
Ziekte
Ziekte

Ziekte

Op normale schooldagen is de school bereikbaar tussen 08.00 en 16.00 uur. De ouders dienen afwezigheid door ziekte vòòr 08.30 uur bij de receptie te melden. Dit kan telefonisch 0541-512066 of via onze afwezigheids-/"beter"meldingsformulieren.

OP SCHOOL ZIEK GEWORDEN?
De leerling die op school ziek wordt en naar huis wil, dient zich altijd eerst bij de afdelingscoördinator of met een lid van de locatieleiding. Zonder toestemming mag de leerling nooit naar huis. Indien hij daartoe niet in staat is, nemen wij contact op met de ouders om hen te vragen hun zoon of dochter op te (laten) halen.

 

Leerling dient zich bij herstel weer beter te melden bij de receptie.

 

Voor de bovenbouwleerling treedt bij ziekte tijdens (school)examenwerk het examenreglement in werking.

LICHAMELIJKE OPVOEDING EN BLESSURE OF ZIEKTE
De geblesseerde of zieke leerling (voor wie de ziekte geen belemmering is om de school te bezoeken) is verplicht aanwezig tijdens de les lichamelijke opvoeding. Wel moet de leerling aan het begin van een blessure- of ziekteperiode een briefje van de ouders aan zijn gymnastiekleraar geven. In dit briefje moet minimaal een korte beschrijving van de blessure of ziekte en de vermoedelijke tijdsduur ervan worden vermeld. Bij chronische blessures en/of geen deelname op medische indicatie gedurende een lange periode dient ook de afdelingscoördinator geïnformeerd te worden.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.