Onderwijs
Onderwijs
Onderwijs
Onderwijs

Algemeen

Het Twents Carmel College locatie Lyceumstraat is een school voor:

VMBO
oftewel voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Dit onderwijs duurt vier jaar en bereidt voor op het middelbaar beroepsonderwijs of een HAVO-opleiding. Op onze locatie worden klas 1 en 2 aangeboden. VMBO-leerlingen gaan na de 2e klas naar de locatie Potskampstraat om hun onderwijs voort te zetten.

 

Het onderwijs wordt na de 2e klas georganiseerd in vier leerwegen, te weten de theoretische, gemengde, kaderberoepsgerichte en basisberoepsgerichte leerweg. Een leerweg biedt een doorlopend traject van klas 1 tot en met 4 en sluit aan op het vervolgonderwijs. Voor iedere leerweg zijn afzonderlijke programma's ontwikkeld. De samenstelling van het vakkenpakket wordt bepaald door de keuze van de leerweg en een van de sectoren techniek, zorg en welzijn, economie, landbouw (ook wel "groen" genoemd).

HAVO
oftewel hoger algemeen voortgezet onderwijs. Dit onderwijst duurt vijf jaar en leidt op voor hoger beroepsonderwijs of atheneum.

VWO
oftewel zes jaar durend voorbereidend wetenschappelijk onderwijs met een keuze tussen:

 

1. Atheneum
dat de mogelijkheid opent om een studie aan hogeschool of universiteit te volgen.

 

2. Gymnasium

dat evenals atheneum richting een studie aan hogeschool of universiteit voert, maar waar met Latijn en/of Grieks en met klassiek culturele vorming (kcv) een breder onderwijsaanbod met meer diepgang wordt verzorgd.

Onderstaand schema toont u het totale aanbod van het Twents Carmel College in onderlinge samenhang:

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.