Bovenbouw
Bovenbouw
Bovenbouw
Bovenbouw

Bovenbouw

 

PROFIELEN

De leerling heeft in 3 HAVO - VWO of in 4 VMBO (als leerling van de locatie Potskampstraat of Losser) een keuze gemaakt voor een van de profielen natuur en techniek (NT), natuur en gezondheid (NG), economie en maatschappij (EM), cultuur en maatschappij (CM).

Een profiel is een samenhangend onderwijsprogramma dat de leerling na het slagen voor het examen doorstroomrechten geeft naar het hbo of de universiteit. Leerlingen die kiezen voor een gymnasiumdiploma kunnen dit diploma binnen elk van de vier profielen behalen.

Een profiel bestaat uit drie delen: vakken in het gemeenschappelijk deel (voor elk profiel gelijk), in het profiel (verplichte en keuzevakken) en in het vrije deel (met verplicht één keuze-examenvak). Het vrije deel kent twee onderdelen, te weten een deel dat de school invult en een deel dat de leerling zelf kiest, het keuze-examenvak. Per vak heeft de overheid een aantal klokuren, studielasturen geheten, vastgesteld.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met decaan HAVO/VWO mevrouw T.F.F. de Sousa.

 

 

EXAMEN
Het examen bestaat uit twee delen:

 

* een centraal examen (CE) met van overheidswege opgestelde opgaven

* een onder verantwoordelijkheid van de school georganiseerd schoolexamen (SE) opgebouwd uit in 4 en 5 HAVO,

  respectievelijk 5 en 6 VWO gemaakte toetsen. Het schoolexamen heeft een herkansingsregeling.

 

De klassen 4 HAVO en 5 VWO vallen onder de door het Twents Carmel College gehanteerde overgangsnormen waarvan een uitgebreide beschrijving per leerjaar op deze website staat. Alle in 4 HAVO, respectievelijk 5 VWO gemaakte toetsen tellen mee voor de overgang naar 5 HAVO, respectievelijk 6 VWO. Een deel van die toetsen telt tevens mee voor het schoolexamen.

 

Alle voor het schoolexamen meetellende toetsen staan voor wat betreft hun inhoud, weging en tijdstip omschreven in het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Ook de herkansingsmogelijkheden worden in het PTA genoemd. De toetsing van de schoolexamentoetsen geschiedt volgens het schoolexamenreglement. Dit is een rechtsgeldig document waarin zowel de rechten als de plichten van de leerling en zijn ouders staan omschreven. Voorbeeld daarvan is hoe zij dienen te handelen bij afwezigheid door ziekte.

 

De leerling ontvangt het PTA en het bijbehorende schoolexamenreglement aan het begin van 4 HAVO, respectievelijk 5 VWO. Bedenk daarbij dat het PTA voor zowel het vooreindexamen- als het eindexamenjaar geldt. Het heeft dus een looptijd van twee jaar. Van het examenreglement verschijnt jaarlijks een actuele versie. Zowel de leerling als zijn ouders dienen zich op de hoogte te stellen van zowel het PTA als het actuele schoolexamenreglement. De meest recente versie staat op deze website.

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.