In- en uitschrijving
In- en uitschrijving
In- en uitschrijving
In- en uitschrijving

Aanmelding, in- en uitschrijving

 

ALGEMEEN
Het Twents Carmel College hanteert voor wat betreft de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs een plaatsingsregeling. Informatie daarover kunt u opvragen bij mevr. A. Veldscholten, adjunct-directeur.

Onze locatie is voor wat betreft de overstap van klas 2 naar 3 HAVO - VWO gekoppeld aan de locatie Losser.


De leerling volgt onderwijs op basis van een onderwijsovereenkomst met het Twents Carmel College. Indien de leerling minderjarig is, sluit de school deze overeenkomst met de ouders. Door de aanmelding en inschrijving van de leerling verklaren de ouders zich voor hun kind akkoord met de op onze school geldende afspraken en regels. De school verplicht zich de leerling onderwijs aan te bieden en hem in de gelegenheid te stellen het examen af te leggen.

De leerplichtige leerling kan pas worden uitgeschreven als zijn toekomstige school bekend is. De datum van in- en uitschrijving moet gelijk zijn.


AANMELDINGSPROCEDURE VAN LEERLING MET LEERLINGGEBONDEN BUDGET
Bij aanmelding van een leerling met een leerlinggebonden budget beoordeelt het Twents Carmel College aan de hand van het dossier of er mogelijkheden zijn om de gewenste zorg te bieden. De Commissie van Toelating beoordeelt de vraag of en onder welke voorwaarden de leerling toegelaten kan worden. De uitspraak kan zijn dat de leerling:
*  toelaatbaar is op elke locatie
*  alleen toelaatbaar is op een specifieke locatie
*  toelaatbaar is wanneer de noodzakelijke voorzieningen daadwerkelijk gerealiseerd zijn
*  niet toelaatbaar is en een ander advies krijgt.

Zorg kan geboden worden als blijkt dat de school voldoende voorzieningen kan treffen om adequaat tegemoet te komen aan de specifieke hulpvragen. Dit geldt zowel voor de fysieke omgeving als voor de orthopedagogische en didactische eisen die uit de hulpvraag voortvloeien.

Indien er sprake is van een problematiek waardoor de veiligheid van de leerling zelf of die van medeleerlingen en/of personeel in het geding komt, wordt de leerling niet toegelaten. Dit geldt ook voor gedrag waardoor anderen binnen de organisatie belemmerd worden in hun deelname aan het onderwijs. Denk daarbij aan destructief en agressief gedrag, door een alcohol- of drugsverslaving veroorzaakt probleemgedrag of gedrag dat voortvloeit uit een psychiatrische problematiek waarvoor een meervoudige behandeling plaatsvindt. Bij een afwijzing zal de school de ouders wijzen op andere (speciale) onderwijsvoorzieningen voor leerlingen met specifieke hulpvragen.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.