iPad, laptop, telefoon
iPad, laptop, telefoon
iPad, laptop, telefoon
iPad, laptop, telefoon

Algemene informatie over iPad-onderwijs op het TCC.

 

 

Waarom ICT in het onderwijs?

Onze leerlingen groeien op in een samenleving waar grenzen vervagen en waar kennisoverdracht meer en meer tot stand komt via moderne informatie- en communicatietechnologieën. Nederland heeft een kenniseconomie en is vanuit wetenschappelijk en economisch perspectief sterk gericht op vernieuwing. Daarom is er in Nederland een enorme behoefte aan jonge mensen die goed geschoold zijn in ICT. Op school worden toetsen en examens steeds vaker digitaal afgenomen. En ook de vervolgopleidingen (mbo, hbo en universiteiten) doen een groot beroep op de ICT-kennis en
-vaardigheden van hun leerlingen.

 

Twents Carmel College heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in een goede infrastructuur, om eigentijds onderwijs mogelijk te maken. Denk aan een snel draadloos netwerk, lokalen die zijn voorzien van beamers, digitale schoolborden, led-tv’s en Apple tv’s. Om onze leerlingen optimaal voor te bereiden, worden onze docenten steeds geschoold in ICT-vaardigheden en  lesgeven met behulp van digitale leermiddelen.

 

Zijn digitale leermiddelen beter dan traditionele boeken?

Nee, niet per definitie. Het gaat natuurlijk om de kwaliteit van de inhoud van de lesstof. Digitale leermiddelen zijn echter veelzijdiger, flexibeler en eigentijdser dan traditionele schoolboeken. Juist om deze redenen ontwikkelen uitgevers steeds meer en vaker leerstof voor digitale leermiddelen dan (uitsluitend) voor traditionele schoolboeken.

 

Welke voordelen biedt het gebruik van tablets?

 

 1. Tijd- en plaatsonafhankelijk leren

Leerlingen kunnen overal en altijd aan de slag met de lesstof en zijn daarbij niet gebonden aan vaste werkplekken of computerruimtes. Dat laatste betekent meer flexibiliteit in het lesrooster.

 

 1. Eigen tempo en niveau

Dankzij de iPad kunnen leerlingen beter in hun eigen tempo en op hun eigen niveau werken. Ze werken zelfstandiger en zijn minder afhankelijk van de leraar. Bovendien kunnen ze leermiddelen gebruiken die aansluiten bij hun leerstijl. Docenten kunnen hun lessen gedifferentieerder aanbieden, waardoor degene die ondersteuning nodig heeft dat ook krijgt, terwijl een ander zich verder verdiept in de materie.

 

 1. Afwisselende werkvormen

Dankzij de iPad kan de leraar gedurende een les meerdere werkvormen combineren. Bovendien is het makkelijker te differentiëren naar leerstijl. Leerlingen kunnen ook zelf informatie opzoeken, YouTube-filmpjes bekijken, enzovoort.

 

 1. Spelenderwijs leren

De iPad biedt talloze manieren om spelenderwijs te leren. Voor het VO zijn er veel mogelijkheden in spelvorm, vooral voor taal en rekenen. Daarnaast zijn er veel quiz-achtige varianten waarbij kennis wordt getoetst op het gebied van allerlei vakken.

 

 1. Multimedia

De inzet van de iPad betekent dat men leermiddelen vanuit veel verschillende invalshoeken kan inzetten. Denk daarbij aan grafische inhoud (plaatjes en tekeningen), aan multimedia (films en animaties) en aan levensechte simulaties.

 

 1. Gebruiksvriendelijkheid

Ten opzichte van laptops zijn tablets lichter, compacter, energiezuiniger, goedkoper in aanschaf en ze starten sneller op.

 

                           

 

Worden de boeken afgeschaft als de leerlingen gaan werken op tablets?

Twents Carmel College zorgt voor de gratis leermiddelen. We hebben met onze boekenleverancier een contract afgesloten, zodat zowel boeken als digitaal lesmateriaal beschikbaar worden gesteld. In de praktijk wordt voor de meeste vakken vrijwel alleen gebruikgemaakt van digitale leermiddelen. Daarnaast betaalt de school de kosten van een aantal apps die worden gebruikt in het onderwijs.

 

Waarom zijn schoolboeken gratis, maar de iPad niet?

De overheid ziet de iPad als informatiedrager, en niet als leermiddel. Volgens ons is dit een achterhaald standpunt, maar helaas is de wet nog niet aangepast aan de realiteit. Daarom zijn de traditionele boeken en de inhoud van digitale leermiddelen gratis, maar het “omhulsel” (de iPad) van het digitale leermiddel nog niet.

 

Wat doet Twents Carmel College om de belangen van ouders hierin te behartigen?

Wij proberen de kosten van ons onderwijs voor de ouders zo laag mogelijk te houden. Aan de andere kant is het in ieders belang dat wij eigentijds onderwijs bieden, dat leerlingen zo goed mogelijk voorbereidt op hun verdere carrière. De iPad zien wij daarbij als belangrijk hulpmiddel. 

Via ons schoolbestuur dringen we er via diverse kanalen op aan bij de politiek om tablets als leermiddel te benoemen i.p.v. als informatiedrager. Dan kan deze ook kosteloos ter beschikking worden gesteld. Dit kost uiteraard tijd. Intussen zijn wij dus genoodzaakt de iPads op andere manieren beschikbaar te stellen, waarbij de kosten helaas in de meeste gevallen voor rekening van de ouders komen.

 

 

Waar kan ik terecht met vragen rond de aanschaf van een iPad?

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, stelt u deze dan gerust aan de adjunct-directeur mw. Veldscholten a.veldscholten@twentscarmelcollege.nl of dhr. Schulten r.schulten@twentscarmelcollege.nl .

 

Voor technische vragen kunt u terecht bij dhr. Smeets r.smeets@twentscarmelcollege.nl .

 

 

Regels over gebruik iPad in de klas

 

 

 

Specifieke iPadregels

 • De iPad heb je altijd bij je;
 • Je zorgt ervoor dat de iPad elke dag weer volledig opgeladen is;
 • De docent bepaalt tijdens de les of de iPad gebruikt mag worden en op welke wijze;
 • Je zorgt dat je alle Apps er op hebt staan die verplicht zijn;
 • Je bent verplicht om een beveiligingscode in te stellen;
 • Je komt niet aan de iPad van een medeleerling(e) zonder zijn/ haar toestemming;
 • Het filmen en/of fotograferen met de iPad is alleen toegestaan met toestemming van de docent;
 • Het geluid op de iPad staat uit, tenzij de docent anders beslist;
 • Je zorgt ervoor dat je altijd oortjes bij je hebt;
 • Als je eerder klaar bent in de les met werk dat opgegeven is worden er alleen spelletjes en / of social media gebruikt als de docent daar toestemming voor geeft.

 

 

                              

 

Regels voor het gebruik van mobiele telefoons,laptops,tablets

Het gebruik van mobiele apparaten is tijdens pauzes in het pauzegebied en tijdens tussenuren in
de kantine en gangen toegestaan, zolang het niet storend is voor anderen en het de privacy van
anderen niet schendt.
De docent bepaalt tijdens de les of een mobiel apparaat gebruikt mag worden en op welke wijze. Leerlingen die
zich daar niet aan houden, wordt de apparatuur voor de lesdag ingenomen en bewaard bij de
receptie. Er volgt een maatregel om op vrijdag twee uur na te blijven. De leerling kan het apparaat
na schooltijd ophalen bij de receptie.
Er mogen geen beeld- of geluidsopnames op het terrein van de school of tijdens schoolactiviteiten
worden gemaakt, tenzij er toestemming is van betrokkenen.
Beeld- en geluidsmateriaal dat onder schooltijd of tijdens schoolactiviteiten is gemaakt, mag niet
worden vertoond aan anderen, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door de
schoolleiding.


Afspraak t.a.v. mobieltjes in de les
1. De leerling is verantwoordelijk voor het gebruik en het beheer van zijn of haar mobiele
telefoon.
2. De docent bepaalt of er mobiele telefoons gebruikt mogen worden tijdens de les. Als de
mobiele telefoon niet gebruikt mag worden dan kan de leerling de telefoon in zijn of haar
kluisje leggen of in de tas.
3. Toetsen:
De mobiele telefoon mag tijdens een toets of examen niet worden gebruikt. De mobiel mag
niet in de tas van de leerling; de leerling kan zijn mobiel in het kluisje neerleggen of
eventueel zelf voorin de klas leggen. De leerling blijft verantwoordelijk voor zijn of haar
mobiel.
4. Er worden geen standaard faciliteiten in de klas getroffen voor het innemen van de mobiele
telefoons.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.