Rekentoets
Rekentoets
Rekentoets
Rekentoets

Informatie met betrekking tot de rekentoets

 

In het schooljaar 2013-2014 krijgen leerlingen in het voortgezet onderwijs voor het eerst te maken met een rekentoets als onderdeel van het eindexamen. Deze toets wordt geijkt aan het Referentiekader rekenen, zoals vastgesteld in de wet referentieniveaus. De rekentoets is verplicht voor alle leerlingen, dus ook voor de leerlingen die geen wiskunde in hun pakket hebben.

 

Onze school heeft het besluit genomen om de eerste afname van de rekentoets in het voor-examenjaar af te nemen, zodat een leerling bij onvoldoende resultaat de tijd heeft om zich voor te bereiden op de herkansing.

 

Het cijfer van de rekentoets maakt in het schooljaar 2013-2014 nog geen onderdeel uit van de slaag-/zakregeling. Wel komt het cijfer op een bijlage bij de cijferlijst.  De leerlingen hebben twee kansen, dus mogen na de eerste afnameperiode nog een keer deelnemen aan de rekentoets om hun cijfer te verbeteren.  Het hoogste cijfer telt. (Leerlingen die eindexamen doen in het schooljaar 2013-2014 hebben in het schooljaar 2012-2013 twee kansen gehad en mogen dit jaar ook twee keer de toets maken.

 

Samengevat:

Leerlingen die in 2013-2014 en 2014-2015 hun opleiding (HAVO/VWO) afronden, kunnen niet zakken vanwege een laag cijfer voor de rekentoets.

 

In 2015-2016 gaat rekenen meetellen in de kernvakregeling. Je mag dan maximaal één vijf halen in de vier kernvakken (wiskunde, rekenen, Engels en Nederlands).

 

Afname toets
De rekentoets duurt 120 minuten en het gebruik van pen/potlood en kladpapier is toegestaan. De toets wordt afgenomen op de computer en leerlingen mogen gebruik maken van de digitale rekenmachine in het computerprogramma.

 

De eerste afnameperiode van de rekentoets is van 19 maart t/m 1 april 2014. De tweede afnameperiode (herkansing) is van 26 mei t/m 6 juni 2014. Tijdens deze rekentoets wordt ook een dyslexieversie beschikbaar gesteld. In deze versie kan de kandidaat geluidsfragmenten afspelen waarin de tekst van het beeldscherm wordt verklankt.

 

Ondersteuning voor de leerlingen
De leerlingen uit 4 HAVO met wiskunde A hebben een profielmiddag rekenen gehad. Ook konden alle leerlingen zich opgeven voor een aantal rekenlessen vooraf  aan de rekentoets. Deze lessen zijn eind januari gestart.


In het OLC (A015) liggen rekenboeken met antwoorden voor de leerlingen. Ze kunnen op vertoon van hun leerlingpas een boek lenen en oefenen. Tevens zijn er voorbeeldrekentoetsen met omzettingstabellen beschikbaar op de website van Cito. De tabellen geven aan hoe de score omgezet wordt naar een cijfer. Ik raad de leerlingen aan om deze voorbeeldtoetsen goed door te nemen als voorbereiding voor de rekentoets.

 

www.cito.nl

Hier vind je voorbeeldrekentoetsen met uitwerkingen & normering.


www.beterrekenen.nl

Je kunt meedoen met een dagelijkse test op niveau 3F, maar er staan met name veel uitleg op deze site.


www.steunpunttaalenrekenenvo.nl
Inhoudelijk veel informatie over de rekentoets.


www.examenblad.nl
Hier vind je informatie over het examen en de rekentoetswijzer het niveau 3F. Een rekentoetswijzer geeft aan wat er gevraagd kan worden in het examen.

 

Bij vragen kunt u  contact opnemen met: 

Mevr. S.M. Kamphuis                             

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.