Verlofaanvraag
Verlofaanvraag
Verlofaanvraag
Verlofaanvraag

Verlofaanvraag

In de Leerplichtwet staat dat u uw kind niet mee op vakantie mag nemen buiten de schoolvakanties. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunt u bij de afdelingscoördinatoren een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties. Bij verlof buiten de schoolvakanties moet onderscheid gemaakt worden tussen vakantieverlof en verlof wegens gewichtige omstandigheden.

Algemeen

Verlofaanvragen dienen altijd schriftelijk te worden ingediend via een aanvraagformulier dat verkrijgbaar is bij de school ( website of afdelingscoördinator). Een verzoek om verlof moet minimaal 8 weken van tevoren aan de afdelingscoördinator worden voorgelegd.

De leerplichtwet onderscheidt twee soorten extra verlof:
* extra vakantieverlof
* extra verlof wegens gewichtige omstandigheden.

 

EXTRA VAKANTIEVERLOF


Verlof indien:

 • wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan.
 • een werkgeversverklaring wordt overgelegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is.

 

Vakantieverlof mag:

 • éénmalig per schooljaar worden verleend;
 • niet langer duren dan tien schooldagen;
 • niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken of de laatste 2 lesweken van het schooljaar.

 

EXTRA VERLOF WEGENS GEWICHTIGE OMSTANDIGHEDEN
Kan voor ten hoogste één dag verleend worden wanneer er sprake is van een:

 • wettelijke verplichting
 • verhuizing
 • gezinsuitbreiding
 • huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad
 • ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad
 • overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad
 • huwelijksjubileum van ouders of grootouders (12,5 - 25 - 40 - 50 - 60 jaar)
 • ambtsjubileum van ouders of grootouders (25 - 40 - 50 jaar)
 • Plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging
 • voor andere calamiteiten en naar het oordeel van de afdelingscoördinator/directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

 

Waarschuwing

De directeur/afdelingscoördinator van de school is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen die ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, zal proces-verbaal worden opgemaakt.

 

Informatie

Voor vragen en informatie omtrent deze regeling kunt u contact opnemen met de adjunct-directeur van de afdeling of de leerplichtambtenaar van de gemeente.

 

 

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.